Umiejętności

Atrybuty:

Atrybuty są w Mount & Blade bardzo ważne. Może same bonusy płynące z dodawania do nich punktów nie są zbyt duże, ale ich poziom musi być przynajmniej 3x większy od poziomu danego skilla aby można było ten skill podwyższyć. Wytłumaczę to na przykładzie. Załóżmy, że mam 5 inteligencji i jeden punkt Surgery. Jeśli będę chciał znów podwyższyć tę umiejętność, nie będę mógł tego zrobić nie mając 6 inteligencji (3 x 2 = 6). Należy zatem mądrze rozwijać atrybuty, bądź dodawać je dopiero gdy jesteśmy pewni jaki skill chcemy podwyższyć w pierwszej kolejności.

Strength (siła) – każdy punkt dodaje ci 1 życia. Skille zależne od siły: Ironflesh, Power Strike, Power Draw i Power Throw

Agility (zwinność) – każda inwestycja dodaje ci 5 punktów do rozdysponowania w umiejętności bitewne oraz zwiększa szybkość broni o 0.5%. Skille zależne od zręczności: Weapon Master, Shield, Athletics, Riding, Horse Archery, Looting.

Intelligence (inteligencja) – za kazdym razem kiedy podwyższasz inteligencję otrzymujesz dodatkowy punkt do skilla. Skille zależne od inteligencji: Trainer, Tracking, Tactics, Path-finding, Spotting, Inventory Management, Wound Treatment, Surgery, First Aid, Engineer, Persuasion.

Charisma (charyzma) – każdy punkt dodaje ci jednego towarzysza. Skille zależne od charyzmy: Prisoner Management, Leadership, Trade


Skille:


Skille mają zdecydowanie największy wpływa na rozwój postaci i możliwości naszej drużyny.

Ironflesh - +2 punkty życia

Power Strike - obrażenia zadawane bronią białą zwiększone o 8%

Power Throw - obrażenia zadawane bronią miotaną (np. noże do rzucania) zwiększone o 10%

Power Draw - obrażenia zadawane za pomocą łuków zwiększone o 12%

Weapon Master - zwiększa limity rozwoju umiejętności bitewnych o 40

Shield - zmniejsza prędkość niszczenia się tarczy o 8%. Ponadto zwiększa szybkość blokowania ciosów.

Althletics - zwiększa twoją szybkość (pieszo)

Riding - pozwala dosiadać lepszych koni oraz poprawia ich szybkość i manewrowość

Horse Archery - zmniejsza karę nakładaną przy rzucaniu/strzelaniu w czasie jazdy

Looting – Zwiększa sume złupionych dóbr o 10% na 1 dodany pkt.

Trainer - pozwala bohaterowi każdego dnia wytrenować trochę swoją hałastrę. Odpowiednio po dodaniu kolejnych punktów drużyna dostaje codziennie 4,10,16,23,30,38,46,55,65,80 punktów doświadczenia. Uwaga: działa tylko na jednostki będące na niższym poziomie od osoby posiadającej tę umiejętność.

Tracking – wyświetla dodatkowe informacje na mapie strategicznej: kierunek ruchu oddziałów, odległość od naszej kompanii itd

Tactics - każde 2 punkty dodane do tej umiejętności zwiększają bitewną przewagę twojej druzyny o 1

Path-finding - zwiększa szybkość drużyny na mapie strategicznej o 3%

Spotting - zwiększa obszar widziany przez drużynę na mapie strategicznej o 10%

Inventory Management - dodaje 6 dodatkowych slotów na przedmioty w plecaku

Wound Treatment – przyspiesza leczenie rannych towarzyszy o 20% (podczas odpoczynku)

Surgery - o 4% zwiększa szansę, że twój pobity kompan nie zginie, lecz zostanie tylko zraniony (ogłuszony)

First Aid - każdy punkt przywraca bohaterom po bitwie 5% utraconych w czasie walki punktów życia.

Enginner – pomaga w budowaniu wież oblężniczych. Zmniejsza koszt i czas budowania ulepszeń w sowich posiadłościach (młyny, szkoły itp.)

Persuassion – zwiększa szanse, że osoba z którą rozmawiasz zaakceptuje twój punkt widzenia.

Prisioner Management - zwiększa ilość możliwych do wzięcia jeńców o 5

Leadership - zwiększa ilość możliwych do zaadoptowania towarzyszy o 5, zmniejsza żołd o 5%

Trade - obniża ceny w sklepach o 5%


Umiejętności bitewne:


Te umiejętności nie mają wpływu na zdolności bojowe naszych wojaków. Określają Twoje możliwości w walce. Przed rozdawaniem tych punktów warto się dokładniej zastanowić, bo to od tej decyzji zależy czy lepiej będziemy władać mieczem jednoręcznym czy dwuręcznym. W fazie początkowej gry jest to szczególnie istotne i nie warto rozwijać więcej niż jednej umiejętności w walce bezpośredniej i na odległość.

One-handed weapons – bronie jednoręczne. Są to wszelakie mniejsze miecze, toporki oraz maczugi

Two-handed weapons – bronie dwuręczne. Wielkie miecze, ogromne toporzyska i młoty bojowe

Polearms – bronie długie. Włócznie, lance, halabardy i kije :)

Archery – łucznictwo, więc chyba łatwo się domyśleć…

Crossbows – jak sama nazwa wskazuje - kusze

Throwing – bronie rzucane. Do ich przedstawicieli można zaliczyć: oszczepy, rzutki, czy kamienie