Rozkazy i grupy

ROZKAZY:

Rozkazy podzielono na 3 kategorie, dzięki czemu nie musimy „skakać” palcami po całej klawiaturze i spamiętywać przypisanych klawiszy do kilkunastu komend. Czy jest to wygodniejsze? Myślę, że tak.

 

Klawiszom od F1 do F6 przypisano wszelkie możliwe polecenia dla naszych żołnierzy. Ich wybór opiera się na wskazaniu jednej z trzech kategorii, do których przypisano dany rozkaz. Kategorie rozkazów wyglądają następująco:

 • Rozkazy przemieszczania
 • Rozkazy formacji
 • Rozkazy ostrzału

 

Aby wywołać daną kategorię, musimy wybrać grupę, którą będziemy chcieli kierować. Domyślnie, po wejściu na pole walki mamy aktywne wszystkie jednostki, gdy wybierzemy dowolną grupę jednostek, automatycznie pojawi się nam w lewym górnym rogu okienko z kategoriami rozkazów do wyboru.

 

Do każdej z tych kategorii przyporządkowano odpowiednie polecenia dla naszych wojaków. Po wybraniu kategorii pojawi się inne okienko, które zawiera już rozkazy, które po wyborze wpływać będą na nasz oddział, bądź grupę żołnierzy. Anulować okno rozkazów możemy za pomocą klawisza ESC (Np., gdy wybierzemy nie kategorią z rozkazami, co trzeba).

 

Rozkazy przemieszczania to polecenia, za pomocą, których nasi żołnierze poruszają się po mapie. Należą do nich

 • Utrzymać tę pozycję
 • Za mną
 • Do ataku
 • Stój
 • Odwrót

 

Żołnierze, którzy otrzymali polecenie „Utrzymać tę pozycję”, ustawiają się w szeregu, w miejscu, na którym gracz wydał owy rozkaz i oczekują na wroga, bądź na inny rozkaz. Komenda ta często stosowana jest, by rozmieścić wojska na polu bitwy. Istnieje szybszy i wygodniejszy sposób na wydawanie tego polecenia -> Przytrzymując klawisz odpowiedzialny za Rozkazy przemieszczania (domyślnie F1) pojawi nam się żółty sztandar, którym będziemy mogli ustawić pozycję dla oddziałów, nie podchodząc do niej. Nie dosyć, że wygodne, to i praktyczne, prawda?

 

Polecenie „Za mną” skupia aktywne jednostki, by podążały z graczem. Przydatne, dla okrążania wroga konnicą, bądź wezwania pomocy (Np, gdy spadniemy z konia).

 

Ofensywna komenda „Do ataku”, jak sama nazwa wskazuje, wydaje rozkaz atakowania wroga. Domyślnie, wchodząc na pole bitwy, każdy żołnierz w naszym oddziale ma ustawioną ową komendę jako domyślną, więc na samym początku rzucają się na wroga. Często łączy się ją z komendą utrzymania pozycji, gdzie piechota chroni dystansowców, kiedy ci ostrzeliwują wroga.

 

Komenda „Stój” nakazuje natychmiastowego zatrzymania się. W odróżnieniu od polecenia „Utrzymać tę pozycje”, każdy wojak zatrzymuje się w miejscu, na którym w momencie wydania rozkazu się znajdował. Nie jest stosowany zbyt często, ale jest przydatny (Np żeby zaprzestać gonitwy za uciekającym wrogiem).

 

Odwrót” To nic innego, jak [nakazanie żołnierzom wycofania się z pola bitwy]

 

Rozkazy formacji to polecenia odpowiedzialne, za organizację żołnierzy i tworzenia przeróżnych taktyk, strategii na polu walki. Należą do nich:

 • Do przodu o 10 kroków
 • Do tyłu o 10 kroków
 • Rozluźnić szyk
 • Zgrupować szyk
 • Dosiąść koni
 • Zsiąść z koni

 

Pierwsze cztery komendy działają tylko, gdy żołnierze utrzymują pozycję.

 

Pierwsze dwie – „Do przodu o 10 kroków” oraz „Do tyłu o 10 kroków” jak nazwy wskazują nakazują ludziom podejść lub cofnąć się o 10 kroków. Przydatne, gdy chcemy wystawić dystansowców na pierwszą linię, by ci ostrzeliwali, po czym (gdy wróg podejdzie za blisko), schować ich za piechurów. Można również za pomocą tych komend podchodzić do wroga, kontrolując swoich ludzi.

 

Kolejna komenda – „Rozluźnić szyk” powoduje, że żołnierze rozbiegają się, tworząc sporą przestrzeń pomiędzy sobą, co utrudnia trafienie ich z broni dystansowej. Strzelcy najlepiej się spisują pod tą komendą, gdyż rozmieszczeni są na dużym obszarze, co daje im większą szansę na rozstrzelanie wroga, gdyż atakują z różnych stron. W przypadku konnych można uniknąć najeżdżania kawalerzystów na siebie. Należy uważać, by wróg nie zbliżył się za bardzo do rozstawionych jednostek, gdyż mogą nie być w stanie wybronić się przed kilkoma przeciwnikami.

 

Alternatywą powyższej komendy jest polecenie „Zgrupować szyk”. Po wydaniu takiego rozkazu żołnierze tworzą zbity szereg (a nawet dwuszereg), który sprawdza się idealnie na ataki konnicy. Można wykorzystywać ten szyk jako „mur z tarcz”, za którym będziemy mogli spokojnie przeładować kuszę, bądź czekać na wroga.

 

Kolejne dwa rozkazy – „Dosiąść koni” i „Zsiąść z koni”, przydają się tylko, gdy toczymy walkę na terenach, gdzie konnica nie może swobodnie walczyć (góry, wyżyny, lasy), bądź, jeśli oddział wroga dominuje w pikinierów i nie chcemy narażać swoich rycerzy na długie ostrza drzewców. Dosiadanie koni jest możliwe tylko wtedy, gdy jednostki, którym wydaliśmy owy rozkaz posiadają odpowiednie umiejętności, by osiodłać danego rumaka, bądź, jeśli w pobliżu znajdują się wierzchowce, które można osiodłać.

 

Rozkazy ostrzału to polecenia, które odpowiedzialne są za typ używanej broni, bądź za kontrolowanie ostrzału przez dystansowców. Rozkazy podzielono na:

 • Wstrzymać ogień
 • Strzelać bez rozkazu
 • Tylko broń obuchowa
 • Używać broni według uznania

 

Każdy żołnierz, ma ustawiony domyślnie rozkaz atakowania, używania dowolnej broni oraz ostrzeliwania.

 

Pierwsze dwie komendy – „Wstrzymać ogień” oraz „Strzelaćbez rozkazu” wymyślono po to, by gracz mógł kontrolować oddawanie strzałów przez dystansowców. Gdy rozkażemy ludziom wstrzymać ogień, ci schowają broń dystansową i przygotują broń do walki wręcz. Przydaje się to, gdy wróg znajduje się na tyle blisko, ze oddawanie strzału jest niemożliwe i gdy chcemy wspomóc piechotę w linii obrony. Dając strzelcom wolną rękę, jeśli chodzi o ostrzał, ci wyjmą broń i zaczną ostrzeliwać wroga. Można kazać strzelcom schować broń i wydać rozkaz ostrzału w momencie zauważenia wroga - wtenczas strzelcy wystrzelą w miarę jednocześnie, co może wyrządzić przeciwnikowi poważnych strat.

 

Ostatnie komendy – „Tylko broń obuchowa” i „Używać broni według uznania” są najrzadziej stosowane, gdyż są mało praktyczne. Ograniczenie do używania broni obuchowej sprawdza się tylko u jednostek, które tego typu broń posiadają. W innym przypadku żołnierze rzucają się na wroga z pięściami, co zazwyczaj nie kończy się dla nich za dobrze. Zaleca się używać owej komendy tylko, gdy toczymy walkę z nielicznym, słabym przeciwnikiem, bądź, gdy chcemy pojmać tych, którzy pozostali na polu bitwy. Zezwolenie na używanie dowolnej broni anuluje korzystania tylko z jednego typu oręża. Można, więc próbować nakazywać na samym początku walki używania broni do ogłuszania, po czym pozwolenia na używanie dowolnej. Wtedy ci, którzy nie posiadają broni obuchowej wyjmują ponownie miecze, topory, dzidy... Należy się liczyć z tym, że wojacy mogą w każdej chwili zmienić broń na inną (Np. miotaną, drzewcową).

 

 

GRUPY:

W Mount&Blade Warband mamy do wyboru 9 grup, którym możemy wydawać osobno polecenia. Możemy przydzielić dowolny typ jednostki do dowolnej grupy, dzięki czemu mamy możliwość tworzenia pododdziałów w naszej drużynie. Podział na grupy daje nam m.in. możliwość wyodrębnienia poszczególnych jednostek (łucznik konny, pikinier), czy też utworzenia elitarnego pododdziału składającego się z najlepiej wyszkolonych jednostek różnego typu, które mogłyby asekurować słabsze jednostki... Możliwości jest naprawdę wiele, ale nie możemy rozdzielić jednego typu jednostki, lecz istnieje możliwość wydania części jednostek z danej grupy, bądź grup (o tym później).

 

Domyślnie wybór poszczególnych grup odbywa się za pomocą klawiszy od [1] do [=]. Ich podział wygląda następująco:

 • Grupa 1 (Piechota)!
 • Grupa 2 (Strzelcy)!
 • Grupa 3 (Kawaleria)!
 • Grupa 4!
 • Grupa 5!
 • Grupa 6!
 • Grupa 7!
 • Grupa 8!
 • Grupa 9!
 • Wszyscy!
 • Pozostali!
 • Pobliscy żołnierze!

 

Grupy oznaczone cyframi odpowiadają za wybór jednego z dziewięciu pododdziałów, do których przypisujemy jednostki. Grupy 1, 2 i 3 to grupy domyślne, które automatycznie na samym początku rozgrywki przypisywane są do jednostek występujących w grze.

Aby nadać danej jednostce grupę, wejdź do menu oddziału (domyślnie klawisz „P”), zaznacz po lewej stronie osobę, która cię interesuje i na ekranie środkowym tuż obok sylwetki żołnierza znajduje się klawisz odpowiedzialny za grupę. Po wciśnięciu go otworzy nam się mała tabelka, w której możemy nadać wojakowi dowolną grupę oraz zmienić nazwę tej, bądź innej grupy.

 

Wszyscy!, to komenda odpowiadająca za każdy rodzaj jednostki, które w danej chwili znajdują się na polu walki. Po wejściu na ple walki domyślnie mamy zaznaczone wszystkie jednostki.

 

Pozostali!, to komenda, która zaznacza nam jednostki odwrotne do tej grupy, której wydawaliśmy ostatnio rozkazy (Np., gdy mamy aktywną grupę 1, to po wciśnięciu klawisza odpowiedzialnego, za wybór pozostałych jednostek, podświetlą się nam wszystkie jednostki z wyjątkiem żołnierzy z grupy 1).

 

Wykrzykując Pobliscy żołnierze!, wywołujemy ludzi, którzy znajdują się bardzo blisko nas. Komenda ignoruje przynależność jednostek do grup i pozwala na mieszanie jednostek z różnych grup i wydawania im oddzielnych rozkazów. Możemy za pomocą tej grupy rozdzielić strzelców należących do tego samego podziału, czy też rozkazywać kilku jednostkom z elitarnego pododdziału (jeśli taki utworzymy), by wspierali pozostałych.

 

 

Opracował: NIFN