Bohaterowie niezależni

Witam. W tym dziale przybliżę Tobie bohaterów, których możesz nająć do swojej wesołej kompanii. Każdy z nich ma swoją unikalną historię, swój status społeczny oraz swój charakter. Podczas twojej przygody za wykonanie danej akcji może Cię za to pochwalić, ale może Cię za to potępić i odłączyć się od Ciebie. Również ma swoje potrzeby i ludzi, których sam lubi lub nie lubi. Bohaterowie różnią się tym od zwykłych jednostek w grze, że możesz ich sam uzbroić w co tylko chcesz. Również tak jak ty zwiększają swój poziom i możesz ich awansować. Jeżeli posiadasz swoje królestwo, możesz nadać im ziemie i patrzeć jak ona się rozrasta. Przybliżę teraz tobie wszystkich bohaterów, którzy występują w grze.

Alayen – Jest szlachetnego pochodzenia i ma powiązania z Królestwem Vaegirów. Można go zatrudnić, gdy ofiaruje mu się 300 denarów. Lubi Ymirę, a nie lubi Marnida, Nizara i Baheshtura jako emisariusza. Nie lubi również, gdy nie spełnisz jakiegoś zadania. Gdy nadasz mu ziemie w swoim królestwie będzie rekrutował Vaegirów.

Artimenner – jest inżynierem i specjalizuje się w fortyfikacjach. Przydaje się w oblężeniach, ponieważ potrafi dużo przyspieszyć atak na miasto lub zamek. Można go zatrudnić za 300 denarów. Lubi Lezalita, a nie lubi Jeremusa, Klethi oraz Katrin jako emisariuszkę. Również nie lubi, gdy zostaniesz bez pożywienia, gdy poniesiesz duże straty w bitwie i gdy nie wypełnisz zadania. Ma powiązania z Durqubą i Narrą. Gdy nadasz mu ziemię inni lordowie będą na Ciebie krzywo patrzeć, ponieważ Artimenner jest nieszlacheckiego pochodzenia.

Baheshtur – jest szlachetnego pochodzenia i ma powiązania z Tulgą. Jest dobrym łucznikiem konnym i może być dużym wsparciem dla twojej kompanii. Możesz go nająć do swojej kompanii za 400 denarów. Lubi Rolfa, a nie lubi Katrin , Marnida i Ymirę gdy jest emisariuszką. Nie lubi również gdy jest głodny, gdy nie otrzymał zapłaty, gdy uciekasz z pola walki i gdy ponosisz duże straty w bitwie. Gdy nadasz mu ziemie, będzie rekrutował Khergitów.

Borcha – Jest bandytą. Ma powiązanie z Ichamur. Można go zatrudnić za 300 denarów. Lubi Marnida, uciekać z pola walki oraz plądrować wsie. Nie lubi Deshavi, Klethi oraz gdy Alayen zostaje emisariuszem oraz dużych strat w walce. Gdy nadasz mu ziemie, reszta lordów będzie na Ciebie krzywo patrzeć, ponieważ ofiarowałeś ziemie bandycie.

Bunduk – pochodzi z królestwa Rhodoków, gdzie był kusznikiem i ma powiązania z Jelkalą. Jest dobrym kusznikiem. Przyłączy się do Ciebie, gdy zaoferujesz mu 200 denarów. Lubi Katrin, a nie lubi Lezalita, Rolfa i Nizara gdy ten jest emisariuszem. Nie lubi również gdy plądrujesz wsie czy ponosisz duże straty. Jeżeli nadasz mu ziemie, będzie chciał być nazywany Trybunem Bundukiem, ale stracisz dużo w oczach szlachty. Będzie rekrutował Rhodoków.

Deshavi – pochodzi z Królestwa Nordów i ma powiązania z Tihr. Z natury jest łuczniczką. Gdy ją spotkasz, możesz ją zatrudnić za darmo. Lubi Klethi, a nie lubi Borchy, Rolfa i Bunduka gdy ten ostatni będzie emisariuszem. Nie lubi głodu i gdy ponosisz duże straty. Tak jak w przypadkach, gdy nadasz ziemie człowiekowi pochodzenia nieszlacheckiego, szlachta będzie na Ciebie patrzeć krzywo.

Firentis – Jest szlacheckiego pochodzenia, a ma powiązania z Suno. Przyłączy się do Ciebie za darmo, ponieważ będzie to dla niego rozgrzeszeniem za swój uczynek. Lubi Jeremusa, a nie lubi Nizara, Katrin i gdy Rolf zostanie emisariuszem. Również nie lubi gdy plądrujesz wioski, nie wypełnisz dużej ilości zadań oraz gdy będziesz wdawał się w dużą ilość walk. Będzie rekrutował Swadian gdy nadasz mu ziemie.

Jeremus – jest lekarzem, który dołączy do Ciebie za darmo w poszukiwaniu przygody. Ma powiązania z Halmar. Lubi Firentisa, a nie lubi Artimennera, Matheldy oraz gdy Klethi zostanie emisariuszką. Nie lubi również, gdy będziesz plądrował wsie, będziesz za dużo walczył oraz gdy będziesz robił zadania dla wieśniaków.