Forum Tawerny Four Ways

Społeczność Mount&Blade => Eventy i turnieje => [DWC] Deluge Weekend Cup => Wątek zaczęty przez: vtz w Listopad 01, 2017, 17:34:00

Tytuł: [DWC] Regulamin turnieju v4
Wiadomość wysłana przez: vtz w Listopad 01, 2017, 17:34:00
(https://i.imgur.com/XgpJOjW.png)
Przebieg turnieju
1.1 W turnieju uczestniczą 4 drużyny.
1.2 W sobotę odbywają się półfinały. Pary półfinałowe są losowane. W niedzielę odbywa się finał i mecz o 3 miejsce. Mecze odbywają się w godzinach ustalonych przez liderów drużyn.
 
Sędziowie
1.3 Sędziowie są wybierani przez administratorów.
1.4 Sędziowie danego meczu ma obowiązek reagować na działania graczy, czuwać nad przebiegiem meczu, znać regulamin oraz czuwać nad jego przestrzeganiem.
1.5 Sędziowie powinni zachować bezstronność w każdej możliwej formie.
1.6 W przypadku gdy decyzja sędziów zostanie zakwestionowana przez któregoś z liderów drużyn, decyzję w tej sprawie podejmuje administracja.
1.7 Sędziów (najwięcej 2) na dany mecz wybierają kontakty grających drużyn.

Drużyny i gracze
1.8 Minimalna liczba graczy w rosterze drużyny to 8.
1.9 Jedna osoba może znajdować się maksymalnie w jednym rosterze.
1.10 Gracz może zostać przeniesiony do innego rostera, pod warunkiem, że dla poprzedniej drużyny nie zagrał ani chwili.
1.11 Gracz który został dodany do rostera drużyny danego dnia, nie może grać dla tej drużyny tego samego dnia.
1.12 Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę, baner, tag oraz 1-3 kontakty
1.13 Każdy gracz musi mieć w nicku tag swojej drużyny.
1.14 W przypadku gdy gracz zagrał po stronie drużyny, w której składzie nie jest wpisany, drużyna ta zostaje zdyskwalifikowana. Jeżeli gracz ten był wpisany w rosterze jakiejś innej drużyny, również ona zostaje zdyskwalifikowana.

Pickowanie map i frakcji
1.15 Dla danego meczu kontakty grających drużyn pickują drużyny i frakcje.
1.16 Nie może zostać zpickowana ta sama frakcja przez obie drużyny na jednej mapie.
1.17 Nie może dwa razy zostać zbanowana ta sama frakcja.
1.18 Picknight nie musi odbywać się na Tawernie - jeżeli jest to np. Steam, wystarczy w odpowiednim wątku wkleić screena z rozmowy, potwierdzający dany picknight.
1.19 Picknight odbywa się według poniższego przykładu
(click to show/hide)

Przebieg meczu
2.1 Mecz składa się z 2 map, każda po 2 respy. Każdy resp trwa 5 rund.
2.2 Mecz odbywa się w formacie 8vs8. Za zgodą obu drużyn i sędziego, można podnosić tę liczbę, limitem są wyłącznie możliwości serwera. Jeżeli jeden z teamów wystawi 5 lub mniej graczy, a ten drugi ma minimalną liczbę 8 graczy, drugi team może zażądać walkowera. Na początku każdej rundy liczniejszy team musi dorównać do liczby graczy w mniejszym teamie, ale nigdy nie schodząc poniżej 8 zrespionych graczy.
2.3 Frakcje nie są przypisane do respów, co oznacza, że na danej mapie drużyny wymieniają się respami.
2.4 Drużyny mają 15 minut na przygotowanie się na mecz a także 5 minut pomiędzy respami.
2.5 Drużyna może zatrzymać grę, pisząc na początku rundy ‘Prosimy o pauzę’ a także uzasadnienie tej pauzy. Jedna drużyna ma prawo do pauzowania przez łącznie 5 minut na mecz (czas ten może zostać wydłużony za zgodą drugiej drużyny i sędziego). Pauza musi zostać potwierdzona przez sędziego poprzez napisanie na czacie admina ‘Pauza’. Sędzia może nie zaakceptować pauzy.

Resety
2.6 Poprzez reset rozumie się wpisanie komendy *reset* w konsoli przez sędziego.
2.7 Drużyny mogą prosić o reset jeżeli źle dobrały ekwipunek, zgliczowały limity itd.
2.8 Jeżeli sędzia uzna, że drużyna prosząc o reset nadużywa tej możliwości, może nie dokonać resetu.
2.9 W przypadku gdy przed rozpoczęciem respa wynik w grze jest zbugowany i nie wynosi 0:0, należy zresetować całą mapę.

Po meczu
2.10 Po meczu sędzia zobowiązany jest wstawić w odpowiednim wątku post, zawierający wynik meczu oraz screeny z respów. Przykład poniżej
(click to show/hide)

Czat publiczny
2.11 W czasie meczu na czacie ogólnym mają prawo pisać jedynie wybrani na początku przedstawiciele klanów (po 3 na klan). Za pisanie na ogólnym osób nieupoważnionych sędziowie mają prawo rozdać muty

Czas rundy i mastery
2.12 Czas rundy wynosi 5 minut. Sędzia jest zobowiązany wywołać mastery w konsoli (otwieranej za pomocą F9) komendą *deathmode* 1,5 minuty po rozpoczęciu rundy na mapach otwartych i 2,5 minuty na mapach zamkniętych. (Uwaga - użycie tej komendy 2 razy w ciągu jednej rundy buguje mastery, nie wolno do tego dopuścić)

Oszustwa
2.13 Zakazane jest używanie gliczy, bugów i cheatów.
Kary za podane rodzaje gliczy:
Jeżeli sędzia nie radzi sobie z karaniem gliczerów w odpowiednim czasie, ma prawo zarządzić pauzę.

Kawaleria
3.1 Max. ¼ teamu może zrespić konia. W przypadku zrespienia większej liczby koni, team jest zobowiązany na respie zabić ich nadmiar lub poprosić o reset rundy. Wolno używać koni zdobytych na wrogu, jednak na początku każdej rundy liczba koni musi zostać zredukowana do podanego limitu.
3.2  Wolno używać koni z mapy, chyba że choć jeden team zażąda, aby koni z mapy nie dało się używać. Wówczas sędzia jest zobowiązany slayować bezczynne konie na początku każdej rundy przez całą mapę. Uwaga - żądanie takie jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie wysunięte przed rozpoczęciem danej mapy.

Inżynier
3.3 Inżynier jest dozwolony, ale nie może kupować granatów. W przypadku złamania tej zasady, team musi poprosić o reset, w przeciwnym wypadku przegrywa rundę walkowerem.

Chorąży
3.4 Chorąży jest dozwolony, ale może kupować tylko sztandary kosztujące 500 golda, nie może brać tańszych/darmowych. W przypadku złamania tej zasady, team musi poprosić sędziego o usunięcie banneru. Ustawienia bonusów są podane w “Ustawieniach serwera”

Limity na jednostki
3.5 Obowiązują domyślne limity z następującymi wyjątkami:
HRE
Croatian Cavalryman: 15 (domyślnie jest 0)
Rondartschier/Szermierz: 25 (domyślnie jest 15)

Szwecja
National Reiter: 0 (domyślnie jest 15)

Ustawienia serwera
Pora roku: Summer/Autumn/Spring
Pogoda: Clear/Cloudy
Pora dnia: Midday
[wyłączone] Organized, non random battles (special units and extra maps
Friendly fire: włączony, 100% w sojusznika
Spectator camera: Lock to team members
Combat speed: Medium
Map time limit (minutes): 180
Round time limit (seconds): 300
Starting gold: 170%
Combat i round gold bonus: 100% oba
[włączone] Weapon breaking
[wyłączone] Force minimum armor
Battle Death Mode: 1
Banner Bonuses: Extended
Banner Attack Bonus (percent): 140
Banner Defense Bonus (percent): 140
Banner Accuracy (percent): 120
Banner Reload speed (percent): 120


Tytuł: Odp: Regulamin turnieju
Wiadomość wysłana przez: vtz w Listopad 03, 2017, 16:50:20
Zmiany w regulaminie

Cytat: Stary zapis
2.2 Mecz odbywa się w formacie 8vs8. Za zgodą obu drużyn i sędziego, można podnosić tę liczbę do 12vs12. Jeżeli jeden z teamów wystawi 5 lub mniej graczy, a ten drugi ma minimalną liczbę 8 graczy, drugi team może zażądać walkowera.

Cytat: Nowy zapis
2.2 Mecz odbywa się w formacie 8vs8. Za zgodą obu drużyn i sędziego, można podnosić tę liczbę, limitem są wyłącznie możliwości serwera. Jeżeli jeden z teamów wystawi 5 lub mniej graczy, a ten drugi ma minimalną liczbę 8 graczy, drugi team może zażądać walkowera. Na początku każdej rundy liczniejszy team musi dorównać do liczby graczy w mniejszym teamie, ale nigdy nie schodząc poniżej 8 zrespionych graczy.

Cytat: Stary zapis
3.1 Max. ¼ teamu może zrespić konia. W przypadku zrespienia większej liczby koni, team jest zobowiązany na respie zabić ich nadmiar lub poprosić o reset rundy. Wolno używać koni z mapy i zdobytych na wrogu, jednak na początku każdej rundy liczba koni musi zostać zredukowana do podanego limitu.

Cytat: Nowy zapis
3.1 Max. ¼ teamu może zrespić konia. W przypadku zrespienia większej liczby koni, team jest zobowiązany na respie zabić ich nadmiar lub poprosić o reset rundy. Wolno używać koni zdobytych na wrogu, jednak na początku każdej rundy liczba koni musi zostać zredukowana do podanego limitu.
3.2  Wolno używać koni z mapy, chyba że choć jeden team zażąda, aby koni z mapy nie dało się używać. Wówczas sędzia jest zobowiązany slayować bezczynne konie na początku każdej rundy przez całą mapę. Uwaga - żądanie takie jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie wysunięte przed rozpoczęciem danej mapy.
Tytuł: Odp: [DWC] Regulamin turnieju v2
Wiadomość wysłana przez: vtz w Listopad 11, 2017, 20:10:59
Do regulaminu dodano zapis o sędziach, który powinien być oczywisty ale najwyraźniej nie był. "Sędzia powinien zachować bezstronność w każdej możliwej formie."
Tytuł: Odp: [DWC] Regulamin turnieju v3
Wiadomość wysłana przez: vtz w Listopad 18, 2017, 08:45:36
W regulaminie zostały wprowadzone zmiany.
Cytat: stary zapis
1.4 Sędzia danego meczu ma obowiązek reagować na działania graczy, czuwać nad przebiegiem meczu i nad przestrzeganiem regulaminu.

Cytat: nowy zapis
1.4 Sędzia danego meczu ma obowiązek reagować na działania graczy, czuwać nad przebiegiem meczu, znać regulamin oraz czuwać nad jego przestrzeganiem.

Cytat: dodany zapis
1.14 W przypadku gdy gracz zagrał po stronie drużyny, w której składzie nie jest wpisany, drużyna ta zostaje zdyskwalifikowana. Jeżeli gracz ten był wpisany w rosterze jakiejś innej drużyny, również ona zostaje zdyskwalifikowana.

Cytat: dodano sekcje
Pickowanie map i frakcji
1.15 Dla danego meczu kontakty grających drużyn pickują drużyny i frakcje.
1.16 Nie może zostać zpickowana ta sama frakcja przez obie drużyny na jednej mapie.
1.17 Nie może dwa razy zostać zbanowana ta sama frakcja.
1.18 Picknight nie musi odbywać się na Tawernie - jeżeli jest to np. Steam, wystarczy w odpowiednim wątku wkleić screena z rozmowy, potwierdzający dany picknight.
1.19 Picknight odbywa się według poniższego przykładu
(click to show/hide)

Resety
2.6 Poprzez reset rozumie się wpisanie komendy *reset* w konsoli przez sędziego.
2.7 Drużyny mogą prosić o reset jeżeli źle dobrały ekwipunek, zgliczowały limity itd.
2.8 Jeżeli sędzia uzna, że drużyna prosząc o reset nadużywa tej możliwości, może nie dokonać resetu.
2.9 W przypadku gdy przed rozpoczęciem respa wynik w grze jest zbugowany i nie wynosi 0:0, należy zresetować całą mapę.

Po meczu
2.10 Po meczu sędzia zobowiązany jest wstawić w odpowiednim wątku post, zawierający wynik meczu oraz screeny z respów. Przykład poniżej
(click to show/hide)

Limity na jednostki
3.5 Obowiązują domyślne limity z następującymi wyjątkami:
HRE
Croatian Cavalryman: 15 (domyślnie jest 0)
Rondartschier/Szermierz: 25 (domyślnie jest 15)

Szwecja
National Reiter: 0 (domyślnie jest 15)

Cytat: uzupełniono sekcję
Ustawienia serwera
Pora roku: Summer/Autumn/Spring
Pogoda: Clear/Cloudy
Pora dnia: Midday
[wyłączone] Organized, non random battles (special units and extra maps
Friendly fire: włączony, 100% w sojusznika
Spectator camera: Lock to team members
Combat speed: Medium
Map time limit (minutes): 180
Round time limit (seconds): 300
Starting gold: 170%
Combat i round gold bonus: 100% oba
[włączone] Weapon breaking
[wyłączone] Force minimum armor
Battle Death Mode: 1
Banner Bonuses: Extended
Banner Attack Bonus (percent): 140
Banner Defense Bonus (percent): 140
Banner Accuracy (percent): 120
Banner Reload speed (percent): 120
Tytuł: Odp: [DWC] Regulamin turnieju v4
Wiadomość wysłana przez: New_war w Marzec 08, 2018, 21:46:31
Zasady zaktualizowane

Tytuł: Odp: [DWC] Regulamin turnieju v4
Wiadomość wysłana przez: New_war w Marzec 13, 2018, 18:47:25
Zmiana zasady:

1.13 Każdy gracz musi grać pod nickiem, pod którym jest wpisany do rostera. Musi mieć też w nicku tag swojej drużyny.

1.13 Każdy gracz musi mieć w nicku tag swojej drużyny.